18 September 2016

Llibreria de recursos

Aquí pretenem recollir una llibreria de recursos i referències al voltant de Civic Tech, que incloguin col.lectius, comunitats, eines, fundacions i altres que creiem poden resultar interessants. Volem donar especial prioritat a aquelles iniciatives d’àmbit barceloní, però començarem amb referències amb més presència i més conegudes al voltant del món per contextualitzar.

[Legend — C: Catalunya  //  Es: Espanya  //  Eu: Europa  //  W: Rest of the world  //  FP: For profit  //  NFP: Not for profit ]

Col.lectius, organitzacions

 • Impact HUB (W): xarxa d’espais i centres comunitaris per emprenedoria social i innovació
 • Civic Hall (W): centre comunitari per innovadors cívic, un espai per emprenedor social, empleats públics, hackers, acadèmics i periodistes
 • Center for Social Innovation (W): espai i centre comunitari per emprenedors socials
 • Ouishare (W)
 • Poplus (W): comunitat internacional d’activistes, ciutadans, i desenvolupadors creant components intecanviables i estandaritzats per facilitar la creació de webs ciutadanes
 • Ciudadano Inteligente (W – Latam)
 • Socialab (W – Latam)
 • Tactical Tech Collective (Eu): ONG treballant per l’avenç de l’ús de tecnologies digitals i d’informació per activistes
 • FabLab Barcelona (C -> W): Centre produccioó, investigació de cultura maker.
 • Fundación de los comunes (Es): Xarxa de cooperatives i centres socials autònoms en pro dels commons
 • Platoniq (C / Es): organització en la qual interactuen professionals de la cultura i del software
 • MySociety (Eu)
 • CivicWise (Eu): una comunitat distribuida i oberta que busca empoderar la ciutadania amb urbanisme col.laboratiu
 • The Democratic Society (Eu)
 • Media Lab Prado (Es): laboratori de producció,r ecerca i distribució de projectes culturals digitals
 • The Engine Room (W): 
 • Citizen Beta (Eu): meetup de civic tech a Londres
 • Democracia En Red (W): desenvolupadores d’estratègies i eines per ampliar l’accés de la ciutadania a la presa de decisions públiques.
 • Xnet (EU): és un projecte activista que treballa des de 2008 en diferents camp relacionats amb la democràcia en xarxa.

Estudis, agències, companyies

Eines i projectes

 • Kuorum (Eu): eina per comunicar-se amb representants el.lectes
 • Osoigo (Es): 
 • Consul (Es): 
 • Microsoft Civic Graph (W): eina d’exploració de comunitats de tecnologia cívic
 • http://backfeed.cc/: infrastructura per a la col.laboració massiva open-source
 • MySidewalk (W – FP): visualitació de dades
 • Greenhouse (US): extensió de chrome extension per veure el suport ecònomic corporatiu a congressistes
 • Pol.is (W): eina per la presa de decisions massiva, combina enquesta amb machine learning i visualització
 • DCent (Eu): eines de codi obert, distribuides i cuidadoses amb el dret a privacitat per a democràcia directa

Conferències, events i meetups

Fundacions

Grups d’investigació

Media

Articles i informes