19 Septiembre 2016

OuiShare Fest

OuiShare Fest Paris 2017: Regaining collective power from the bottom-up

CLB estarà a càrrec de la direcció de contingut del sesion “Beyond a gadget for participation, how to bring civic tech to the next level?”

OuiShare Fest Barcelona 2016: Civic Tech Track – (Re)Formar la governança

CLB estarà a càrrec de la direcció de contingut del track Civic Tech del OuiShare Fest, que se celebrarà a Barcelona el 26 i 27 d’Octubre del 2016.

La missió de l’organització és acompanyar organitzations i personas en l’exploració conjunta de les oportunitats i reptes que ofereix l’economia col.laborativa.

En aquest track, pretenem identificar i treballar aquells repts i punts controvertits del desenvolupament de CT.

Comptarem amb alguns dels actors relevants en l’escena a nivell europeu, i buscarem el consens construint la coordinació del moviment.

Temes del track:

    • Inclusió i participació
    • Superar els reptes sociotecnològics
    • Es poden conciliar ética i finançament?
    • Porta el lideratge necessàriament a una acumulació desproporcionada de poder?