Making Sense

Making Sense és un projecte europeu que busca empoderar a lxs ciudadanxs per tal que utilitzin tecnologies de codi obert com sensors i eines de visualització de dades amb la finalitat de monitoritzar el medi ambient, capturant i compartint dades sobre contaminació auditiva, qualitat de l’aire, temperatura, humitat i altres. Making … Continue reading Making Sense