2 October 2016

Making Sense

20160301-making-sense-logos-04

Making Sense és un projecte europeu que busca empoderar a lxs ciudadanxs per tal que utilitzin tecnologies de codi obert com sensors i eines de visualització de dades amb la finalitat de monitoritzar el medi ambient, capturant i compartint dades sobre contaminació auditiva, qualitat de l’aire, temperatura, humitat i altres. Making Sense està basat en la tecnologia del projecte Smart Citizen, que surgeix del FabLab a Barcelona el 2011, i fou cofinançat dues vegades, una a través de Goteo i una amb KickStarter.

Entre setembre del 2016 i octubre del 2017, Making Sense durà a terme tres intervencions de sensorització ciutadana. La idea és col.laborar amb comunitats existents que es trobin afectades per problemes mediambientals i vulguin utilitzar la tecnologia per actuar sobre aquesta problemàtica. Civic Lab col.labora amb Making Sense a extendre la seva proposta a diferents comunitats de la ciutadania, orgnitzant tallers, events i fent arribar la iniciativa a través de la seva xarxa.